Informacje dla studentów        Informacje dla pracowników        Studia podyplomowe        Informacja dla przyjętych na studia 2. stopnia

Informacje dla studentów

Przyjęcia interesantów, konsultacje

Zastępca Dyrektora IAiIS d/s Dydaktycznych doc. dr inż. Tomasz Traczyk przyjmuje interesantów w pok. 518 (5. piętro, główny korytarz naprzeciw skrzydła B) w terminach konsultacji wypisanych poniżej.

Terminy konsultacji nie są stałe! Ze względu na dość często zdarzające się nagłe zebrania i inne niespodziewane zdarzenia proszę sprawdzać aktualne terminy przyjęć niedługo przed planowanym skorzystaniem z nich; najświeższe informacje można znaleźć na tej stronie lub pod numerem telefonu 22 234 7750.

Wnioski, pytania i inne sprawy nie wymagające osobistego kontaktu można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres ttraczyk@ia.pw.edu.pl. W sprawach pilnych proszę się kontaktować pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem sekretariatu (tel. 22 234 7750). W okresie ferii i wakacji przyjęć nie ma, ale kontakt elektroniczny zwykle działa.

Osoby przyjęte spoza Wydziału na studia 2. stopnia nie powinny czekać z podejmowaniem niezbędnych kroków na "widzenie" ze mną, lecz zapoznać się z Informacją dla przyjętych na studia 2. stopnia i załatwiać ze mną co się da drogą e-mailową.

Uwaga: wyznaczone przez odnośne władze terminy załatwiania spraw traktujemy poważnie i ich przestrzegamy; po upływie odpowiednich terminów sprawy będą załatwiane odmownie!

Wpisy do indeksów

Wpisy z przedmiotów BD2.A, KBD2 oraz pracowni i "edycji" dokonywane są wyłącznie zaocznie, zwykle w dniach przyjęć (nie dotyczy to jedynie wpisów piątek z przedmiotu BD2, które chętnie wpisuję na poczekaniu). Indeksy do wpisów należy pozostawiać w sekretariacie dydaktycznym IAiIS (pok. 518).

Opiekunowie naukowi

Wybór specjalności

Charakterystyki specjalności kierunku Informatyka

Wybór opiekunów prac dyplomowych – procedura

Opiekunowie z IAiIS

Opiekunowie spoza IAiIS

Wybór opiekunów prac inżynierskich w semestrze 17L (opieka od semestru 17Z)

Zmiana opiekuna lub tematyki pracy dyplomowej

Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

Dyplomowanie

Składanie prac dyplomowych

Egzamin dyplomowy inżynierski

Egzamin dyplomowy magisterski

Studia OKNO

Studiami OKNO, a w szczególności dyplomowaniem magisterskim, zajmuje się dr hab. inż. Andrzej Karbowski.

Wznowienia studiów

Zasady ogólne

Wznowienie na obronę

Wznowienie w celu kontynuacji studiów

Inne sprawy typowe

Wydeklarowywanie i dodeklarowywanie przedmiotów

Zmiana specjalności

Zmiana decyzji rejestracyjnej

Podstawy akademickiego savoir-vivre

Ponieważ ostatnio można zaobserwować zadziwiającą nieporadność studentów w posługiwaniu się właściwymi formami towarzyskimi, poniżej podano podstawowe informacje o formach przyjętych w polskim środowisku akademickim.

Patrz też http://zszt.rzeszow.pl/Etykieta.pdf.

Tomasz Traczyk